Director

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang Professor
hbsun@jlu.edu.cn
+86 431 85168281
Tang Aoqing Building, D323

Faculty Members

Jing Feng
View Detail
Professor
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Hong Xia
View Detail
Professor
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D201
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
+86 431 85168220
Tang Aoqing Building, D115

Postdoctoral Scientists

Mo-Nan Liu
View Detail
Postdoctoral Scientist
graiel@jlu.edu.cn
+86 431 85168242
Tang Aoqing Building, D205
Yue-Feng Liu
View Detail
Postdoctoral Scientist
liuyuefeng19860202@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D205
Lei Wang
View Detail
Postdoctoral Scientist
flylei1986@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D205

Doctoral Students

Ya-Wei Hao
View Detail
D4
haoyawei627@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D311
Jin-Feng Ku
View Detail
D4
kujf11@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Yun-Lu Sun
View Detail
D4
sunyunlu825@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D331
Lei Wang
View Detail
D4
yaying0-012@163.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D331
Xu-Lin Zhang
View Detail
D4
zhangxulin14@sina.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D121
Yan-Gang Bi
View Detail
D3
yangang-bi@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Ran Ding
View Detail
D3
dingranhf2006@gmail.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D123
Zhuo-Chen Ma
View Detail
D3
mazc825@126.com
+86 431 85168242 8111
Tangaoqing Building, D123
Yan-Hao Yu
View Detail
D3
yuyanhao@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Hao_Bo Jiang
View Detail
D2
jianghaobobo@163.com
Tang Aoqing Building, D123
He-Long Li
View Detail
D2
lihelonggzq@126.com
Tang Aoqing Building, D123
Xue-Qing Liu
View Detail
D2
liuxueqing2010@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D109
Dan Wang
View Detail
D2
wangdan19900509@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Huan Wang
View Detail
D2
h_wang001@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Ying-Shuai Wang
View Detail
D2
yingshuaiwang1987@163.com
Tang Aoqing Building, D117
Ming Xu
View Detail
D2
sweety1002@163.com
Tang Aoqing Building, D123
Da Yin
View Detail
D2
yinda_1989@163.com
Tang Aoqing Building, D111
Nian-Ke Chen
View Detail
D1
nianke_chen@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D121
Chun-Hao Li
View Detail
D1
lichunhao1990@126.com
Tang Aoqing Buiding, D117
Qian-Kun Li
View Detail
D1
lqkk200888@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Chao Lv
View Detail
D1
moshui_1@163.com
Tang Aoqing Building, D117
Zhen-Nan Tian
View Detail
D1
xiaotian86400@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Jian-Nan Wang
View Detail
D1
wjnjluapple@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Xue-Peng Zhan
View Detail
D1
zhanxuepeng@126.com
Tang Aoqing Building, D117
Xuan-Yu Zhang
View Detail
D1
xuanyuzhang2008@163.com
Tang Aoqing Building, D123
Zhen-Yu Zhang
View Detail
D1
1105680976@qq.com
Tang Aoqing Building, D111