Director

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang Professor
hbsun@jlu.edu.cn
+86 431 85168281
Tang Aoqing Building, D323

Faculty Members

Jing Feng
View Detail
Professor
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Hong Xia
View Detail
Professor
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D113
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
+86 431 85168220
Tang Aoqing Building, D115

Postdoctoral Scientists

Lei Wang
View Detail
Postdoctoral Scientist
yaying0-012@163.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D331

Doctoral Students

Yan-Gang Bi
View Detail
D4
yangang-bi@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D331
Zhuo-Chen Ma
View Detail
D4
mazc825@126.com
+86 431 85168242 8111
Tangaoqing Building, D331
Yan-Hao Yu
View Detail
D4
yuyanhao@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D201
Hao_Bo Jiang
View Detail
D3
jianghaobobo@163.com
Tang Aoqing Building, D331
He-Long Li
View Detail
D3
lihelonggzq@126.com
Tang Aoqing Building, D331
Xue-Qing Liu
View Detail
D3
lxq19870726@126.com
Tang Aoqing Building, D331
Dan Wang
View Detail
D3
wangdan19900509@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Huan Wang
View Detail
D3
wanghuancl@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Ying-Shuai Wang
View Detail
D3
yingshuaiwang1987@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Ming Xu
View Detail
D3
sweety1002@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Da Yin
View Detail
D3
yinda_1989@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Nian-Ke Chen
View Detail
D2
nianke_chen@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D121
Chun-Hao Li
View Detail
D2
lichunhao1990@126.com
Tang Aoqing Buiding, D111
Qian-Kun Li
View Detail
D2
lqkk200888@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Chao Lv
View Detail
D2
lvchao19890714@163.com
Tang Aoqing Building, D119
Zhen-Nan Tian
View Detail
D2
xiaotian86400@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Jian-Nan Wang
View Detail
D2
wjnjluapple@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Xue-Peng Zhan
View Detail
D2
zhanxuepeng@126.com
Tang Aoqing Building, D117
Xuan-Yu Zhang
View Detail
D2
xuanyuzhang2008@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Zhen-Yu Zhang
View Detail
D2
1105680976@qq.com
Tang Aoqing Building, D117
Xiao-Wen Cao
View Detail
D1
caoxiaowen2010@outlook.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D119
Bing Han
View Detail
D1
58bingbing58@sina.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D119
Dong-Dong Han
View Detail
D1
handongdong_jlu@126.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D119
Xiao-Chuan Han
View Detail
D1
390034772@qq.com
Tang Aoqing Building, D117
Qiu-Lan Huang
View Detail
D1
qiulanhuang@foxmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D121
Yun-Fei Li
View Detail
D1
liyunfei19900301@163.com
Tang Aoqing Building, D111
Yu-Shan Liu
View Detail
D1
james-liuyushan@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Si-Ming Sun
View Detail
D1
917169596@qq.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Xue-Peng Wang
View Detail
D1
wangxpjlu@foxmail.com
Tang Aoqing Building, D121
Yan Wang
View Detail
D1
wangyan0719@163.com
Tang Aoqing Building D117